STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 • GCI w Małopolskim
  Urząd Miejski w Grybowie
  ul. Rynek 12
  33-330 Grybów

  Urząd Gminy Biskupice
  z siedzibą w Trąbkach
  Trąbki
  32-020 Wieliczka

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sułkowicach
  ul. Rynek 1
  32-440 Sułkowice

  Urząd Miasta i Gminy Dobczyce
  Rynek 26
  32-410 Dobczyce

  Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
  Rynek 4
  32-820 Szczurowa

  Urząd Miejski w Czchowie
  Rynek 12
  32-860 Czchów

  Urząd Gminy Wieprz
  34-122 Wieprz 217

  Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Wyspiańskiego 13
  33-300 Nowy Sącz

  Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski

  Urząd Gminy Stryszów
  Stryszów 149
  34-146 Stryszów

  Urząd Gminy w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 26
  32-700 Bochnia